2020-10-01 priešmokyklinės grupės ugdytiniai Pijus Pečeliūnas ir Liepa Petrauskaitė dalyvavo bėgimo varžybose olimpinio rekordininko Adolfo Aleksejūno ir Panevėžio miesto mero taurei laimėti. Gausiame dalyvių būryje mūsų ugdytiniai tapo prizininkais – Pijus buvo nepavytas PIRMOSIOS vietos laimėtojas, o Liepa tapo trečiosios vietos nugalėtoja. Vaikai buvo apdovanoti specialiais Lengvosios atletikos asociacijos įsteigtais prizais ir medaliais. Nugalėtojai nuolatos jautė visos savo palaikymo komandos, grupės draugų, mokytojos Astos ir mokytojos padėjėjos Aldonos, drąsinimus. SVEIKINAM PIJŲ IR LIEPĄ! Valio valio valioooooo!

 

1990 rugsėjo 1 d. lopšelis-darželis „Gintarėlis“ perorganizuotas į Katalikiškąjį darželį. Šiandien visa darželio bendruomenė ir svečiai minėjome lopšelio-darželio „Gintarėlis“ katalikiškos veiklos 30-metį. Patys gražiausi sveikinimai ir palinkėjimai skriejo iš svečių lūpų kartu su Šventosios dvasios simboliu – balandžiu. Dieviškos palaimos, bendrystės, katalikiškų tradicijų puoselėjimo ir dar daug visko palinkėjo J.E. Vyskupas Linas Vodopjanovas, Panevėžio miesto savivaldybės mero pavaduotojas Deividas Labanavičius, vyriausioji specialistė  Aušra Burbienė, Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos komiteto narė Loreta Masiliūnienė, katalikiškų mokyklų direktorės Irena Padkauskienė, Dalia Pakėnienė bei Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos atstovas vikaras Tomas Paliukėnas,  naujasis mūsų darželio kapelionas Kęstutis Palepšys, buvusios darželio katalikiškos veiklos pradininkės ir puoselėtojos direktorė Laima Zavackienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Liuda Balabonienė, meninio ugdymo mokytoja Pranciška Adomaitienė, vikaras Mindaugas Šakinis.

 

2020-09-24 priešmokyklinės grupės ugdytiniai kartu su priešmokyklinio ugdymo mokytoja Asta dalyvavo respublikinėje sveikatinimo akcijoje „Mažieji turistai – 2020“, kurią įstaigoje organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Evelina ir logopedė Asta. Patapę mažaisiais turistais įveikėme klaidžius kliūčių ruožus ir mėgavomės patirtais įspūdžiais

 

2020-09-16 Panevėžio lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ vyko Panevėžio miesto meninio ugdymo mokytojų ilgalaikės kvalifikacijos programos „Meninio ugdymo vaidmuo ir muzikos pedagogų galimybės besikeičiančiame pasaulyje“ II modulio seminaras „Efektyvūs mokymo metodai ir būdai meninio ugdymo veikloje“. Seminaro metu meninio ugdymo mokytoja Kristina ir logopedė Asta pristatė  logopedinį-muzikinį projektą „Šokantys piršteliai“.  Panevėžio rajono Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ meninio ugdymo mokytoja metodininkė Danutė Pleskienė pristatė projektą „Pasaulio  pažinimas muzikos priemonėmis“ bei metodines priemones taikomas įvairioje muzikinėje projektinėje veikloje.

 

Žaislų saugos Rekomendacijos darželiams, tėveliams, globėjams