2019-12-11 Panevėžio lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ vyko respublikinė konferencija „Katalikiškų principų integravimas į ikimokyklinio ugdymo turinį“. Konferencija skirta Lietuvos katalikiškoms ar katalikiškos krypties ikimokyklinio ugdymo mokykloms. Tikslas – katalikiškų principų ir tradicijų puoselėjimas siejant su šiuolaikinio ugdymo tendencijomis. Atvykę svečiai iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Pakruojo, Utenos ir Panevėžio darželių dalinosi savo gerąja patirtimi, analizavo aktualius klausimus. Konferenciją pradėjo J.E. Linas Vodopjanovas, konferencijos dalyvius sveikino Panevėžio miesto savivaldybės švietimo, mokslo ir jaunimo komiteto pirmininkė Loreta Masiliūnienė, savo įžvalgomis dalinosi Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos pirmininkė Rūta Šalkauskienė. Vieningai kuriant šiltą, jaukią, artimą konferencijos atmosferą, net nepastebėjome kaip greitai ji baigėsi palikdama ore sklandantį pažadą ir vėl taip susitikti.

2019-11-05 tradiciškai minima Pyragų diena. Šią dieną pavyzdį mums rodė patys vyriausieji – priešmokyklinukai, kurie sutepė didelį pyragą ir vaišino darželio darbuotojus.

 

2019-10-31 jau antri metai iš eilės logopedė Asta prieš Vėlines skatina prisiminti išėjusius anapilin, o kai kuriuos ir užmirštus besiilsinčius netoliese darželio esančiose kapinaitėse. Visa lopšelio-darželio bendruomenė yra kviečiama surengti Vėlinių puokščių parodą, po kurios vaikai, lydimi grupės auklėtojų ir auklėtojų padėjėjų, Vėlinių puokštes neša į netoliese esančias kapinaites ir pagerbdami mirusiuosius papuošia jų kapelius, uždega atminimo žvakeles, sukalba maldelę...

  

2019 m. rugsėjis-spalis Panevėžio lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendruomenė dalyvavo respublikinėje iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“. Pirmą savaitę skatinome vaikus aktyviai judėti žaidžiant judriuosius žaidimus, mokėme taisyklingo kvėpavimo bei atsipalaidavimo pratimų. Antrą savaitę švietėme bendruomenę sveikos mitybos klausimais, skatinome vaisių ir daržovių vartojimą. Organizavome akciją „Pasidalinkime“, kurios metu surinktas daržoves ir vaisius vežėme į Panevėžio šeimos namus. Už tokias dovanas nuoširdžiai dėkojo Panevėžio šeimos namų direktorė Irma Zabulionytė. Trečią savaitę parengėme ir grupėse išplatinome lankstinuką su informacija apie miego reikšmę žmogaus sveikatai, supažindinant su miego higiena. Meninio ugdymo mokytoja drauge su auklėtojomis pietų miego metu dainavo lopšines vaikams. Ketvirtą savaitę grupėse buvo rengiami poilsio kampeliai, atsinešant patiesalų bei pagalvėlių, spalvinamos mandalos. Visą savaitę grupėse veikla organizuojama tylomis: tylint piešiama, lipdoma, atsigulus ant kilimo klausomasi miesto skleidžiamų garsų.

2019-10-21 Panevėžio lopšelio-darželio "Gintarėlis" vaikų ansamblis dalyvavo lopšelio-darželio "Vyturėlis" organizuotame Muzikiniame rudens spalvų festivalyje. Mūsų ugdytiniai nominuoti kaip dainingiausi. Dainorėlius festivaliui ruošė meninio ugdymo mokytoja Kristina Miliškevičienė.