Vaikai kuo puikiausiai darbuojasi nuotoliniu būdu padedami tėvelių. Visos pedagogės džiaugiasi sulaukusios atgalinio ryšio po pateiktų užduočių. Bet pasitaiko ir malonių staigmenų. Štai viena jų – Jurinta ir jos savarankiškai išmoktas eilėraštukas „Zuikių mokykla“.

Video

„Ežiukų“ grupės vaikai 2020-04-20–2020-04-24 aiškinosi, kodėl reikia tausoti gamtą, formavo atsakingą ir rūpestingą požiūrį į rūšiavimo naudą. Buvo ugdomos šios gebėjimų sritys: sakytinė kalba, aplinkos pažinimas, kūrybiškumas, santykiai su suaugusiais, meninė raiška, kasdienio gyvenimo įgūdžiai, skaičiavimas ir matavimas.