2020-04-14–2020-04-24 „Katinėlių“ grupės susipažino su pavasario požymiais, stebėjo gamtą ir šventė gražiausią pavasario šventę – šv. Velykas. O kaip Velykos be margučių, spalvų gausos ir puikios nuotaikos.
Buvo ugdomos šios gebėjimų sritys: sakytinė, rašytinė kalba, aplinkos pažinimas, tyrinėjimas, skaičiavimas, meninė, kūrybiškumas, fizinis aktyvumas.

 

 

2020-04-14–2020-04-24 „Saulutės“ grupės ugdytiniai mokėsi rūpintis savo sveikata, aiškinosi vitaminų naudą organizmui. Buvo ugdomos šios gebėjimų sritys: sakytinė kalba, kūrybiškumas, aplinkos pažinimas, santykiai su suaugusiaisiais, skaičiavimas ir matavimas.

Video

2020-04-06–2020-04-10 „Saulutės“ grupės ugdytiniai tyrinėjo pavasarinę gamtą ir susipažino su įvairiausiais augalais, aiškinosi, kokią naudą jie teikia žemei ir žmogui. Buvo ugdomos šios gebėjimų sritys: sakytinė kalba, aplinkos pažinimas, kūrybiškumas, santykiai su suaugusiaisiais, meninė raiška, skaičiavimas ir matavimas.

Video 1

Video 2

Video 3

 

2020-03-30–2020-04-10 „Katinėlių“ grupės vaikai stebėjo, tyrinėjo, analizavo, lygino šalia jų esančius daiktus namų aplinkoje. Visus daiktus tapatino su geometrinėmis figūromis ir kūrė puikius meninius darbelius. Buvo ugdomos šios gebėjimų sritys: sakytinė, rašytinė k., skaičiavimas, rūšiavimas, tyrinėjimas, emocijų suvokimas ir raiška, fizinis aktyvumas

 

 

2020-03-30–2020-04-03 „Saulutės“ grupės vaikai įtvirtino žinias apie atliekų rūšiavimą, ieškojo būdų kaip antrines žaliavas panaudoti dar kartą. Buvo ugdomos šios gebėjimų sritys: sakytinė kalba, aplinkos pažinimas, kūrybiškumas, santykiai su suaugusiaisiais, meninė raiška, kasdienio gyvenimo įgūdžiai, skaičiavimas ir matavimas.

 

 2020-03-30–2020-04-03 Meninio ugdymo mokytoja su visų grupių ugdytiniais grožėjosi pavasariu. Vaikai klausydami Antonio Vivaldžio "Pavasaris" piešė pavasarį.

 

 

Kviečiame paremti Panevėžio lopšelį-darželį ,,Gintarėlis“, tai padaryti galite pervesdami 1,2 proc. GVP.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. Lietuvos gyventojai kasmet iki liepos 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (1,2 proc.) būtų pervesti įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz. lopšeliui-darželiui). Jums tereikia užpildyti Mokesčių inspekcijos patvirtintą prašymo formą FR0512. Skirdami labdarą ir paramą Mūsų lopšeliui-darželiui, Jūs prisidėtumėte prie savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.  Mes šiais metais jau atlikome ,,Katinėlių“ grupės prausyklos ir tualeto kapitalinį remontą, ,,Paukštelių“ grupės prausykloje ir tualete – kosmetinį remontą, rekonstruosime krepšinio aikštelę (keisime dangą atitinkančią HN reikalavimus, kursime edukacines erdves laiptinėse).

Apie gautų pinigėlių panaudojimą informuosime mokyklos svetainėje www.gintarelis.info

Rekvizitai prašymams dėl 1,2 proc. pajamų mokesčio pervedimo:

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“, įstaigos kodas – 190376882, adresas Katedros g. 11, Panevėžys.

Formą FR0512 galite užpildyti portale http://deklaravimas.vmi.lt arba internetinėje svetainėje www.gintarelis.info parama 2 %.

Ačiū

Pagarbiai lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ direktorė

Kristina Brinklienė

2020 m. vasarį įvyko vaikų muzikos ir dailės festivalis „Dainų ir spalvų karuselė“, kurį organizavo Panevėžio V. Mikalausko menų gimnazija. Vaikus festivaliui ruošė menino ugdymo mokytoja ir logopedė.