Lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ bendruomenė prisidėjo prie pilietinės akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija“

 

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ dalyvauja sveikatos ir fizinio aktyvumo skatinimo projekte ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“. Tai- didžiausias ikimokyklinio amžiaus ugdymo įstaigoms skirtas projektas, todėl jame dalyvaujant pasigirti tikrai yra kuo! Ugdytiniai ne tik supažins, bet ir įsitrauks į jiems patrauklias fizinio aktyvumo veiklas taip skatinant džiaugsmą sportuoti, bendrauti, patirti gerų emocijų ir nuo mažų dienų stiprinti sveikatą.

                                                  LOGO.jpg

Lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ bendruomenė prisidėjo prie pilietinės akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija“

Ilgalaikės programos ,,Komandinis darbas su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais"

https://read.bookcreator.com/pf0DeKS4uaT2q3KaM7wHJGnchhm1/Rvh3KM5IQgyFpmHtZTjvlA