Aktuali Informacija

UGDYTINIŲ TĖVAMS:

 DĖL SARS-COV-2 ANTIGENO TESTŲ, KURIEMS NAUDOJAMI SEILŲ ĖMINIAI:

Sprendimas V-351

Sprendima V-352

Kaip naudoti greituosius antigeno testus

Sutikimas

 

LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. GEGUŽĖS 7 D. NUTARIMO NR. 544 „DĖL DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, SĄRAŠO, DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, PASITIKRINUSIEMS IR (AR) PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SĄRAŠO IR ŠIŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. GEGUŽĖS 7 D. NUTARIMO NR. 544 „DĖL DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, SĄRAŠO, DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, PASITIKRINUSIEMS IR (AR) PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SĄRAŠO IR ŠIŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

DĖL GYVYBIŠKAI SVARBIAS VALSTYBĖS FUNKCIJAS VYKDANČIŲ DARBUOTOJŲ, PRIVALANČIŲ DIRBTI NEPERTRAUKIAMAI FIZINIU BŪDU VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS METU:

Įsakymas

Savivaldybės patikslinimas

Sprendimas

SVARBŪS DOKUMENTAI:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, SĄRAŠO, DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, PASITIKRINUSIEMS IR (AR) PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SĄRAŠO IR ŠIŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKOS PATVIRTINIMONUTARIMAS DĖL DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, SĄRAŠO, DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, PASITIKRINUSIEMS IR (AR) PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SĄRAŠO IR ŠIŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKOS PATVIRTINIMO

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2021 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-2701 „DĖL DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO PASITIKRINTI, AR NESERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SVEIKATOS PATIKRINIMŲ REIKALAVIMŲ“ PAKEITIMOĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2021 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-2701 „DĖL DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO PASITIKRINTI, AR NESERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SVEIKATOS PATIKRINIMŲ REIKALAVIMŲ“ PAKEITIMO

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIO S SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMOVALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIO S SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMASŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO PASITIKRINTI, AR NESERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SVEIKATOS PATIKRINIMŲ REIKALAVIMŲ

 

Algoritmai kaip elgtis turėjus sąlyti su covid-19 sergančiuoju:

1.Jei sąlyti turėjo nevakcinuotas ir nepersirgęs

2.Jei sąlyti turėjo vaikas ikimokyklinėje įstaigoje

3.Jei sąlyti turėjo vaikas ne ugdymo įstaigoje

4.Jei sąlyti turėjo vaikas bendrojo lavinimo mokykloje

5.Jei sąlyti turėjo vakcinuotas arba persirgęs

DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIANČIOSE UGDYMO ĮSTAIGOSE

OV ekstremalios situacijos 2021-06-30

Dėl nemokamo maitinimo


Panevėžio miesto savivaldybės puslapyje yra informacija apie ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo perorganizavimą. Taip pat yra pateikta ir apie mokestį ugdymo reikmėms. Išsamesnė informacija šiame puslapyje: https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/ikimokyklinio-ugdymo-istaigos-nzc1.html 

Nuo 2020 m. gruodžio 09 d. įsigalioja nauji karantino paskelbimo reikalavimai (raštas prisegamas).

Atkreipiame dėmesį, kad lopšelis-darželis „Gintarėlis“ dirba įprastai (tiesioginiu būdu).

Rekomenduojame tėvams, turintiems galimybę dirbti nuotoliniu būdu, nevesti vaikų į darželį.

Prašome sekti elektroninio dienyno ir facebook (uždara lopšelio-darželio „Gintarėlis“ grupė) platformų pagalba skelbiamą informaciją apie įvykius lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“.

 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

Informacija apie miesto ugdymo įstaigose taikomą infekcijų plitimą ribojantį režimą

Atminitnė tėvams

Gintarėlio Covid ligos prevencinis planas

įsakymas ekstremalios situacijos grupės sudarymo (1)

IU ir PU proceso organizavimas nuotoliniu būdu tvarka ir priemonių planas

Algoritmai, kaip elgtis Covid 19 metu

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2263)

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINO SĄLYGŲ PAKEITIMO

Priešmokyklinio ugdymo nuotoliniu būdu veiklų tvarkaraštis

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas karantino metu

Koronaviruso plitimo valdymas

 

 

 

2020-10-01 priešmokyklinės grupės ugdytiniai Pijus Pečeliūnas ir Liepa Petrauskaitė dalyvavo bėgimo varžybose olimpinio rekordininko Adolfo Aleksejūno ir Panevėžio miesto mero taurei laimėti. Gausiame dalyvių būryje mūsų ugdytiniai tapo prizininkais – Pijus buvo nepavytas PIRMOSIOS vietos laimėtojas, o Liepa tapo trečiosios vietos nugalėtoja. Vaikai buvo apdovanoti specialiais Lengvosios atletikos asociacijos įsteigtais prizais ir medaliais. Nugalėtojai nuolatos jautė visos savo palaikymo komandos, grupės draugų, mokytojos Astos ir mokytojos padėjėjos Aldonos, drąsinimus. SVEIKINAM PIJŲ IR LIEPĄ! Valio valio valioooooo!

 

1990 rugsėjo 1 d. lopšelis-darželis „Gintarėlis“ perorganizuotas į Katalikiškąjį darželį. Šiandien visa darželio bendruomenė ir svečiai minėjome lopšelio-darželio „Gintarėlis“ katalikiškos veiklos 30-metį. Patys gražiausi sveikinimai ir palinkėjimai skriejo iš svečių lūpų kartu su Šventosios dvasios simboliu – balandžiu. Dieviškos palaimos, bendrystės, katalikiškų tradicijų puoselėjimo ir dar daug visko palinkėjo J.E. Vyskupas Linas Vodopjanovas, Panevėžio miesto savivaldybės mero pavaduotojas Deividas Labanavičius, vyriausioji specialistė  Aušra Burbienė, Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos komiteto narė Loreta Masiliūnienė, katalikiškų mokyklų direktorės Irena Padkauskienė, Dalia Pakėnienė bei Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos atstovas vikaras Tomas Paliukėnas,  naujasis mūsų darželio kapelionas Kęstutis Palepšys, buvusios darželio katalikiškos veiklos pradininkės ir puoselėtojos direktorė Laima Zavackienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Liuda Balabonienė, meninio ugdymo mokytoja Pranciška Adomaitienė, vikaras Mindaugas Šakinis.

 

2020-09-24 priešmokyklinės grupės ugdytiniai kartu su priešmokyklinio ugdymo mokytoja Asta dalyvavo respublikinėje sveikatinimo akcijoje „Mažieji turistai – 2020“, kurią įstaigoje organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Evelina ir logopedė Asta. Patapę mažaisiais turistais įveikėme klaidžius kliūčių ruožus ir mėgavomės patirtais įspūdžiais

 

2020-09-16 Panevėžio lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ vyko Panevėžio miesto meninio ugdymo mokytojų ilgalaikės kvalifikacijos programos „Meninio ugdymo vaidmuo ir muzikos pedagogų galimybės besikeičiančiame pasaulyje“ II modulio seminaras „Efektyvūs mokymo metodai ir būdai meninio ugdymo veikloje“. Seminaro metu meninio ugdymo mokytoja Kristina ir logopedė Asta pristatė  logopedinį-muzikinį projektą „Šokantys piršteliai“.  Panevėžio rajono Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ meninio ugdymo mokytoja metodininkė Danutė Pleskienė pristatė projektą „Pasaulio  pažinimas muzikos priemonėmis“ bei metodines priemones taikomas įvairioje muzikinėje projektinėje veikloje.