Auklėtoja Marijona Preidienė Vasario 16-osios paminėjimui skyrė renginius kiekvieną savaitės dieną. Pirmiausia mūsų darželio kiemas pasipuošė margaspalvių gėlių žiedais, kurių galite suskaičiuoti visą 100-ą. Vaikai kūrė 100-mečio tautinę juostą Lietuvai, kurioje įamžino įvairiausius ornamentus ir papuošė salės sieną. O renginyje „Mažoj širdelėj- visa Lietuva“ Jūsų vaikai dalyvavo pasipuošę stilizuotais ir autentiškais tautiniais rūbais bei vaišinosi tėvelių pagamintais nacionaliniais, regioniniais patiekalais. Ne tik patys vaišinosi, bet ir mus pavaišino ir mūsų darželio kapelioną Rimantą Kaunietį. O visos savaitės renginius vainikavo Karaliaus Mindaugo husarų bataliono organizuojamas renginys „Apjuoskime Panevėžį kartu“, kur taip gausiai sudalyvavo visa „Gintarėlio“ bendruomenė.

Panevėžio lopšelio-darželio „Gintarėlis“ visa bendruomenė labai vieninga, geranoriška, atsakinga ir puoselėjanti dvasines vertybes! Ačiū už Jūsų buvimą kartu!

2018-01-30 lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ lankėsi Panevėžio muzikos mokyklos mokytojai Virgilijus Tichanavičius ir Vaclovas-Robertas Sikorskis su savo mokiniais, kurie koncertavo darželio bendruomenei. Skambėjusi, klasika virtusi, muzika maloniai nuteikė ne tik suaugusiuosius, bet ir vaikus.

Mūsų mažieji buvo supažindinti su sintezatoriumi ir atskleistos jo paslaptys – išgauti įvairiausi mūsų aplinkos garsai.

2017-12-22 darželio atstovai, lydimi poros vaikų, vyko į teatrą "Menas" perduoti akcijoje "Įžiebkime gerumo žvakelę" surinktas lėšas Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos bendruomenei. Auka skirta šios mokyklos ikimokyklinei grupei įsigyti FM daugiadažnę (bevielę) girdėti padedančią sistemą. Minėtos įstaigos direktorė Danutė Kriščiūnienė labai padėkojo "Gintarėlio" bendruomenei už tokią gražią iniciatyvą ir įteikė mūsų vaikams didžiulę dėžę saldžių dovanų.

Akcija „Apelsinas“ suorganizuota Kristaus Karaliaus katedros kunigų kvietė miestiečius neužmiršti sergančių vaikų ir net ligoninėje jiems sukurti kalėdinę dvasią. „Paukštelių“ grupės vaikai ir jų tėveliai sunešė gražiai supakuotas dovanėles, kurias Kalėdų senelis antrąją Kalėdų dieną išdalins ligoninėje gulintiems vaikams.

 

Adventinę popietę organizavo priešmokyklinės "Meškučių" grupės pedagogės ir vaikučiai. Renginys užbūrė ramybe ir šiluma. Adventas - ne tik susikaupimo ir rimties, bet ir buvimo šalia, dalijimosi, apmąstymų laikotarpis. Tai galėjo pajusti kiekvienas, kuris šios šventės metu įsileido į širdį nors trupinėlį nuoširdumo sklandžiusio ore.

2017-11-16 mūsų įstaigos trijų grupių ugdytiniai lydimi auklėtojų ir auklėtojų padėjėjų dalyvavo Laisvės aikštėje vykusiame Tolerancijos dienos paminėjime. Vaikai praeiviams dalino pačių gamintas gėles kaip draugiškumo, pagarbos, supratingumo, gerumo simbolį.