Kaip ir kiekvienais metais prieš lapkričio 1 d. pagerbiame mirusiuosius, aplankydami jų kapelius, padėdami gėlių, uždegdami žvakelę ir sukalbėdami maldelę.

 

Kaip ir kiekvienais metais prieš lapkričio 1 d. pagerbiame mirusiuosius, aplankydami jų kapelius, padėdami gėlių, uždegdami žvakelę ir sukalbėdami maldelę.

 

Aplinkosauginis projektas ,,Gintarinis sodas"

Sveikiname savo geriausią Bosę! 

 

Sveikiname savo geriausią Bosę! 

 

Rudenėlio gėrybėmis visa lopšelio-darželio ,,Gintarėlis" bendruomenė dalinosi su šv. Juozapo senelių globos namais ir Betliejaus valgyklėle