Sveikiname ikimokyklinio ugdymo mokytoją Jūratę Paršonienę už edukacinių aplinkų kūrimą bei bendruomenės puoselėjimą ir skiriame ŠMSM padėką.

 

Rugsėjo 28d. lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis" turėjome šventinį rytmetį su šuniuku Amsiu ,,Paslaptingos Gerojo Angelo pėdutės“, skirtą Angelo sargo dienai paminėti.

Vaikučius aplankė policijos pareigūnė, kuri paaiškino saugaus eismo taisykles ir šuniukas Amsis. Jis pasisveikino su kiekvienu vaiku, suteikdamas daug džiaugsmo  ir įteikė dovanų-po spalvinimo knygelę.

 

Kviečiame Panevėžio miesto savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai" (The Incredible Years®)! Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 metų amžiaus vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sunkumų. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams:

  • išmokti pažinti savo ir vaiko jausmus,
  • geriau suprasti vaiko elgesį ir elgesio sunkumų priežastis,
  • įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus,
  • išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą,
  • išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais,
  • tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi,
  • stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku,
  • suteikti pagalbą savo vaikui ir padėti jam jaustis geriau.

Daugiau apie Programą galima paskaityti čia:

https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/

Registruotis į tėvų grupę galima čia:

https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/panevezio-savivaldybes-grupe/lina-motuziene-ir-justina-buikauskiene/

  Savivaldybėje planuojama kontaktinė* grupė

 Tėvų grupės vadovių kontaktai: 

Lina Motūzienė, tel. 8 685 73 281

Justina Buikauskienė, tel. 8 685 73 676

 * Kontaktiniuose tėvų grupiniuose susitikimuose dalyvauti gali tik asmenys, kurie atitinka  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.152 3.1.2.4.1 arba 3.1.2.4.2 reikalavimus, tai yra:

-          pilnai pasiskiepiję viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų;

arba

-          persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);

kurie galiotų visą grupinių susitikimų ciklo laikotarpį (18 savaičių.). Už tinkamą dalyvių atranką ir dalyvių sąrašo sudarymą į grupinius susitikimus atsakingi Grupių  vadovai.

Įvadinio pokalbio metu dalyviai privalo pateikti dokumentą, įrodantį aukščiau išvardintus reikalavimus.

Dėl senųjų pagalbos tarnybų telefonų numerių išjungimo

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ savo ugdytiniams ir bendruomenei Rugsėjo 1-osios proga padovanojo nuotaikingą Panevėžio lėlių vežimo teatro spektaklį ,,Lėlių cirkas“ . Spektaklio metu visi patyrėme daug gerų emocijų, kurios lydėjo vaikučius visą likusią dieną.

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ skelbia atranką logopedo 1 pareigybei užimti.
 
 Darbo krūvis – 32 val. per savaitę. Darbo sutartis neterminuota. Pareigybės lygis – A2.
  
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikaciją nuo 6,91–9,71 koeficiento.
 
 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
  
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. logopedo išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. kvalifikacinę kategoriją (jei tokią turi) patvirtinančio dokumento kopiją;
5. gyvenimo aprašymą;
6. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimas vyksta iki 2021 m. rugpjūčio 28 d. 
Galimi dokumentų pateikimo variantai:
1. pateikti asmeniškai adresu: Katedros g. 11, LT-35236 Panevėžys;
2. siųsti elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2021 m. rugpjūčio 31 d.  
Apie atrankos laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai el. paštu ir (ar) telefonu.