Gavėniai įsibėgėjus, Panevėžio lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ įvyko metodinės dienos renginys „Ieškokime gėrio aplinkui ir dalinkimė juo“. Metodinę dieną sveikinimo žodžiu pradėjo lopšelio- darželio direktorė Kristina Brinklienė. Rnginyje dalyvavo ir įstaigos kapelionas kunigas Rimantas Kaunietis. Remdamasis  švento Rašto mintimis kunigas ne kartą pabrėžė, jog Gėrį turi liūdyti pats žmogus, juk jis sukurtas pagal Dievo paveikslą.  Meninėje dalyje mažieji ugdytiniai pristatė spektakliuką „Dovanojantis medis“, skambėjo nuoširdžios dainelių melodijos. Darželio pedagogai dalijosi sukaupta patirtimi apie gėrio daigų puoselėjimą ugdymo procese. Renginio pabaigoje dalyviai dalijosi savo mintimis apie gėrį, užrašė linkėjimus ir pasiryžimus, kurie sužaliavo ant veidrodžio tapytame Gerumo medyje .

Smagu švęsti šventes. Šį kartą lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“  vėl šventėme Lietuvos gimtadienį. Nuskambėjus Lietuvos himnui, šventė įsibėgėjo. Renginys buvo kiek neįprastas. Kiekvienos grupės mažieji ar jų atstovai, savo pasirinktomis formomis, pristatė Lietuvai būdingus akcentus.  Grožėjomės liaudies meno kūryba, jos tautinais motyvais.  Kūrybingai pristatėme ir ragavome  lietuviškų valgių (naminio sūrio, žemaitiško kastinio). Pagal atskirus simbolius turėjome įspėti Lietuvoje švenčiamų švenčių pavadinimus, iš dėlionės atpažinti  karvutę ir t.t. Suskambėjus viešnios Linos  kanklėms,  visi įsijungėme į benrą dainą „Žemėj Lietuvos“. Ypač visus nudžiugino „Kiškučių“ grupės tėvelių atstovų Vaidos ir Tomo prisistatymas. Jie papasakojo mažiesiems apie kareiviško gyvenimo subtilybes, supažindino su kario dienos daviniu ir net leido pasimatuoti  karinių pajėgų  lakūno šalmą. Šventės pabaigoje, skambant muzikai, vaikai ne tik šoko, bet linksmai pynė tautines juostas judesyje.

Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendruomenė Tarptautinę Tolerancijos dieną minėjo kiek neįprastai, apjungdami ją su kiek anksčiau paminėta pyragų diena. Netradicinė diena darželyje suteikė ne tik naujos patirties, bet ir daug džiaugsmingų emocijų. Į ją aktyviai įsijungė visų grupių pedagogai, ugdytiniai ir jų tėveliai, taip pat ir kiti bendruomenės nariai. Smagu buvo visiems drauge gaminti ir puošti pyragus. Įprasminant Tolerancijos dieną, mažieji mokėsi dalintis pyragais ne tik su savo draugais ir suaugusiais darželyje, bet ir už mokyklos ribų. Su vaišėmis mažieji apsilankė Šv. Juozapo senelių globos namuose, Šv. Kotrynos seserų vienuolyne, Carito vaikų dienos centre bei Rožyno vaiko ir motinos namuose. Daugelis aplankytųjų  liko maloniai nustebinti netikėtos  mažųjų tolerancijos  ir tarė nuoširdų ačiū jiems ir visai darželio bendruomenei.