Nuoširdžiai dėkojame Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ bendruomenei už pyragų puotą ir pasidalinimą gerumu.

Nors už lango lyja lietus ir pučia vėjas, į pyragus, sudėję visą gerumą, pavaišinome jais: J.E. Vyskupą Liną Vodopjanovą, mokyklos kapelioną Kęstutį, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenę, šv. Juozapo senelių globos namų bendruomenę, ,,Betliejaus“ valgyklėlės lankytojus ir šv. Kotrynos vienuoles.

AČIŪ už Jūsų gerumą.

Lopšelis-darželis ,,Gintarėlis" puoselėja katalikiškąją kryptį ir spalio mėnesį paskyrė Rožinio kalbėjimui.

Š.m. spalio 22d. prisidėjome prie bėgimo akcijos „In Memoriam“, kuri skirta, žuvusiems Lietuvos kariams pagerbti. Visa bendruomenė bėgome aplink darželį apie 1 km. 

#InMemoriamKariams

Š.m. spalio 20d. lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ bendruomenė apsijungė gerumui ir pasidalino, atneštomis rudens gėrybėmis, su šv. Juozapo senelių globos namų gyventojais.

Sveikiname ikimokyklinio ugdymo mokytoją Jūratę Paršonienę už edukacinių aplinkų kūrimą bei bendruomenės puoselėjimą ir skiriame ŠMSM padėką.