Specialistų paslaugos

LOGOPEDO  PAGALBA

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos  ir  komunikacijos sutrikimų. Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį. Numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti, organizuoja individualias ir grupines korekcinio darbo pratybas įvairiems kalbos sutrikimams šalinti, teikia metodinę pagalbą mokytojams,  konsultuoja vaikų tėvus. 

Kontaktai:

845 43 10 67

Logopedė Rūta Valentonienė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAGALBA

 


Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas vykdo šias funkcijas:

 • Stiprina  ir ugdo vaikų sveikatą;
 • Kuria sveiką aplinką lopšelyje-darželyje;
 • Numato ir šalina rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
 • Formuoja teisingą ugdytinių požiūrį į savo sveikatą;
 • Teikia pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų atvejais;
 • Vykdo darbuotojų profilaktinio sveikatos patikrinimo kontrolę;
 • Vykdo maitinimo organizavimą ir priežiūrą;
 • Iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gautą informaciją apie vaiko sveikatą įtraukia į mokinio sveikatos istoriją;
 • Tvarko kitą medicininę dokumentaciją;
 • Prižiūri higienos normų ir taisyklių laikymąsi  lopšelyje-darželyje;
 • Kontroliuoja vaikų darbo ir poilsio režimo organizavimą, maitinimą, fizinį krūvį kūno kultūros veikloje;
 • Analizuoja vaikų sergamumą;
 • Dalyvauja vaikų sveikos gyvensenos  ugdyme;
 • Bendradarbiauja su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis ir kt.

Kontaktai:
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Asta Malakauskienė

Tel.nr.: +37067142897

el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.