GRUPĖS:

 "Kiškučių"  m. amžiaus vaikų grupė

 ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Zita Žilienė, Albina Osteikienė

   ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Loreta Skaudienė

  

    "Katinėlių" 4-5 m.  amžiaus vaikų grupė

  ikimokyklinio ugdymo mokytojos:  Jūratė Paršonienė,  Albina Osteikienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Aušra Buliauskienė

 

 

  ,,Saulutės" 2-3 m. amžiaus vaikų grupė

  ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Marijona Preidienė, Guoda Žilienė

  ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Irena Gudonienė

   

 " Paukštelių"  3  m. amžiaus vaikų grupė

ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Agnė Medolinskienė, Rasa Nagelienė

 auklėtojo padėjėja    Gražina Virbickienė

 
 

  ,,Ežiukų“   4-5 m. amžiaus vaikų grupė

 ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Inga Leonienė, Guoda Žilienė

  ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Judita Šereikienė

                         

Meskiukas

  ,,Meškučių" 5-6-7 m. amžiaus vaikų grupė

   priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Asta Baikauskienė, Rasa Nagelienė

  priešmokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Aldona Užusienienė