GRUPĖS:

 "Kiškučių" 1-2 m. amžiaus vaikų grupė

 ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Marijona Preidienė,
Rasa Nagelienė

 

   auklėtojo padėjėja  Irena Gudonienė

 

 

    "Katinėlių" 3-4 m.  amžiaus vaikų grupė

  ikimokyklinio ugdymo mokytojos:  Jūratė Paršonienė,

                         Albina Osteikienė

auklėtojo padėjėja  Aušra Buliauskienė

 

 

  ,,Saulutės" 4-5 m. amžiaus vaikų grupė

ikimokyklinio ugdymo mokytojos Asta Baikauskienė
Agnė Medolinskienė

  auklėtojo padėjėja  Aldona Užusienienė

   

 " Paukštelių"  2-3  m. amžiaus vaikų grupė

  ikimokyklinio ugdymo mokytojos:    Bronė Šulskienė

                           Rasa Nagelienė

 auklėtojo padėjėja    Gražina Virbickienė

 
 

  ,,Ežiukų“   4 m. amžiaus vaikų grupė

  ikimokyklinio ugdymo mokytojos:    Inga Leonienė,
Agnė Medolinskienė

  auklėtojo padėjėja   Judita Šereikienė 

                         

Meskiukas

  ,,Meškučių" 6 m. amžiaus vaikų grupė

   priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Zita Žilienė,

                                              Albina Osteikienė,

    auklėtojo padėjėja  Loreta Skaudienė