Vardas Pavardė
Išsilavinimas, kvalifikacija
Specialybė
Mokomieji dalykai
Turimos pareigos
Kristina Brinklienė
Aukštasis,
magistras;
mokytojas-metodininkas;
III vadybinė kvalifikacinė kategorija
Pradinių klasių mokytojo profesinė kvalifikacija;
verslo vadyba ir administravimas;
meninio ugdymo pedagogas
Ikimokyklinis ugdymas;
pradinis ugdymas
Direktorė
Dana Aliukienė
Aukštesnysis, mokytojas-metodininkas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas; Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jūratė  Paršonienė

 
Spec. vidurinis,
vyresn. mokytojas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Albina Osteikienė
Aukštasis,
vyresn. mokytojas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Agnė Lukoševičienė
 
Pradinių klasių mokytojo profesinė kvalifikacija; ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas; 
pradinis ugdymas
 
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Arlanda Mašalienė
Aukštasis universitetinis,
mokytojas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Lina Šeibokienė

Aukštasis universitetinis, mokytojas;

Aukštasis koleginis išsilavinimas

mokytojas

Istorijos mokytojo profesinė kvalifikacija; 

ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė  kvalifikacija

Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Zita Žilienė
Aukštasis,
vyresn. mokytojas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Inga Leonienė
Spec. vidurinis,
vyresn. mokytojas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Rasa Nagelienė
Aukštasis,
vyresn. mokytojas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė
kvalifikacija
Pradinis ugdymas,
Ikimokyklinis ugdymas
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 Edita Gudaitienė  Aukštasis 

Pradinių klasių mokytojo profesinė kvalifikacija; logopedo profesinė kvalifikacija

Specialusis ugdymas
Logopedas
Asta Baikauskienė
Aukštasis koleginis,
mokytojas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis  ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Kristina Miliškevičienė Aukštasis universitetinis, Vyresn. neformaliojo švietimo mokytojas Muzikos mokytojas Muzika Meninio ugdymo mokytojas
Agnė Medolinskienė Aukštesnysis nebakalaurinis profesinis pasirengimas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas