Vardas Pavardė
Išsilavinimas, kvalifikacija
Specialybė
Mokomieji dalykai
Turimos pareigos
Kristina Brinklienė
Aukštasis,
magistras;
mokytojas-metodininkas;
III vadybinė kvalifikacinė kategorija
Pradinių klasių mokytojo profesinė kvalifikacija;
verslo vadyba ir administravimas;
meninio ugdymo pedagogas
Ikimokyklinis ugdymas;
pradinis ugdymas
Direktorė
Evelina Sutkienė
Aukštasis universitetinis,
magistras;
logopedė metodininkė
Specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija; Socialinių institucijų vadybos 
Specialusis ugdymas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jūratė  Paršonienė
Spec. vidurinis,
vyresn. auklėtojas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Albina Osteikienė
Aukštasis,
vyresn. auklėtojas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Marijona Preidienė
Aukštasis,
auklėt. metodininkas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Arlanda Mašalienė
Aukštasis universitetinis,
auklėtojas
Auklėtojo kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Guoda Žilienė

Aukštasis universitetinis, mokytojas

Dailės ir dizaino studijos mokytojas
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Zita Žilienė
Aukštasis,
vyresn. auklėtojas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Inga Leonienė
Spec. vidurinis,
vyresn. auklėtojas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Rasa Nagelienė
Aukštasis,
auklėtojas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Pradinis ugdymas,
Ikimokyklinis ugdymas
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Asta Rinkūnienė
Aukštasis,
vyresn. logopedas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Specialusis ugdymas
Logopedė
Asta Baikauskienė Aukštesnysis, Soc. pedagogas Socialinis pedagogas Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Kristina Miliškevičienė Aukštasis universitetinis, Vyresn. neformaliojo švietimo mokytojas Muzikos mokytojas Muzika Meninio ugdymo mokytojas
Agnė Medolinskienė Aukštesnysis nebakalaurinis profesinis pasirengimas Pedagogas Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas