Vardas Pavardė
Išsilavinimas, kvalifikacija
Specialybė
Mokomieji dalykai
Turimos pareigos
Kristina Brinklienė
Aukštasis,magistras;mokytojas-metodininkas;III vadybinė kvalifikacinė kategorija
Pradinių klasių mokytojo profesinė kvalifikacija;verslo vadyba ir administravimas;meninio ugdymo pedagogas
Ikimokyklinis ugdymas;pradinis ugdymas
Direktorė
Dana Aliukienė
Aukštesnysis, mokytojas-metodininkas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas;
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jūratė  Paršonienė
 
Spec. vidurinis,
vyresn. mokytojas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Albina Osteikienė
Aukštasis,vyresn. mokytojas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Arlanda Mašalienė
Aukštasis universitetinis,mokytojas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Lina Šeibokienė
Aukštasis universitetinis, mokytojas;
Aukštasis koleginis išsilavinimas
mokytojas
Istorijos mokytojo profesinė kvalifikacija; 
ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė  kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Zita Žilienė
Aukštasis,vyresn. mokytojas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Inga Leonienė
Spec. vidurinis, mokytojas metodininkas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Rasa Nagelienė
Aukštasis,vyresn. mokytojas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Pradinis ugdymas,
Ikimokyklinis ugdymas
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 Agnė Medolinskienė
Aukštesnysis nebakalaurinis profesinis pasirengimas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas
Asta Baikauskienė
Aukštasis koleginis, vyresn. mokytojas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Ikimokyklinis  ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Asta Žibienė  Aukštesnysis, mokytojas  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija  Ikimokyklinis  ugdymas  Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Kristina Miliškevičienė Aukštasis universitetinis, neformaliojo švietimo mokytojas metodininkas Muzikos mokytojas Muzika Meninio ugdymo mokytojas
Rūta Valentonienė Aukštasis universitetinis Mokytojo profesinė kvalifikacija Specialus ugdymas Logopedas